Projekční a inženýrská činnost

Honig Engineering

Honig Engineering

O nás

Samostatnou činnost jsem zahájil v roce 2000 jako projekční a inženýrská kancelář pro energetické, průmyslové a teplárenské stavby. Do roku 2000 jsem působil ve funkci samostatného technika výstavby, samostatného stavbyvedoucího investičních akcí velkého rozsahu, technický dozor investora, až po samostatné návrhy technických řešení, včetně výkonu servisního technika energetických a teplárenských zařízení a dálkových přenosů dat.

Nyní se inženýrská a projekční kancelář orientuje na projekční práce v oblasti bytové výstavby (rodinné domy, polyfunkční objekty, penziony aj.), průmyslová, energetická a teplárenská zařízení, měření a regulace, strojní technologie, kogenerační jednotky, obnovitelné zdroje, bioelektrárny a bioteplárny a CZT (centrální zásobování teplem). Zpracování vstupních podkladů pro energetické audity, zpracování návrhů technických řešení a koncepcí, návrhy řídících systémů, samostatný projektový manažer.

Firma má oprávnění k podnikání na příslušné činnosti související s projektovou a inženýrskou činností včetně technického dozoru investora. Cílem firmy je nabídnout investorovi komplexní služby. Působnost - celá Česká republika, Slovensko dle potřeby i ostatní členské státy Evropské unie.

Honig Engineering

Služby

 • Inženýrská činnost

 • Odborná konzultační a poradenská činnost

 • Výkon samostatného projektového manažera

 • Zpracování dokumentace skutečného provedení

 • Výkon samostatného technického dozoru investora

 • Odborná technická pomoc ve fázi zkoušek zařízení

 • Zpracování dílčích částí stupňů projektové dokumentace

 • Zpracování pasportizace technických zařízení a celků

 • Vyřízení stavebních povolení a souvisejících náležitostí pro následnou realizaci

 • Odborná technická pomoc při uvádění energetických, teplárenských a průmyslových zařízení do provozu

 • Koordinační činnost jednotlivých profesí při přípravě a následné realizaci investičních akcí

 • Oprava stávající dokumentace a případné doplnění chybějících částí v souladu s platnou legislativou

 • Zpracování dokumentace projektů v rámci investičních akcí dotovaných z fondů EU, včetně výkonu samostatné manažerské činnosti

 • Zpracování vstupních podkladů pro energetické audity, přípravy projektů a průkazy energetické náročnosti budov a ostatní nespecifikované související činnosti

Reference

 • Oprava řídícího systému kotelny objektových předávacích stanic CZT Odolena Voda

  Výkon odborného technického dozoru investora.

 • Rekonstrukce kotelny a výměníkových stanic Univerzita Karlova Praha – Karolinum

  Výkon odborného technického dozoru generálního dodavatele.

 • Zdroj na spalovaní dřevního tuhého biopaliva v teplárně Radvaň

  Výkon odborného technického dozoru investora.

  • Celková investice: 100 mil. Kč.
  • Rok uvedení do provozu: 2011 - 2012
  • Investor: KA-Contracting ČR, s.r.o.
 • CZT Beroun – etapa II

  Technická pomoc, koordinace a řízení individuálních, předkomplexních a komplexních zkoušek díla

 • Výstavba CZT Ralsko Kuřivody – II. etapa

  Výkon samostatného technického dozoru investora.

 • MARSERVIS s.r.o. Chodov

  Projektová dokumentace skutečného provedení elektro, měření a regulace a strojní části, konzultační a poradenská činnost v oblasti optimalizace provozu. Návrh doplňujícího zabezpečení provozovaných výměníkových stanic, vč. Vypracování realizační projektové dokumentace.

 • CZT Jáchymov

  Technický dozor investora (HARPEN ČR, s.r.o.), příprava a realizace zakázky (technologická část).

  Vybudovány 4 nové blokové a domovní teplovodní kotelny o celkovém instalovaném výkonu 3,36 MWt . Pro řízení těchto kotelen a 8 již provozovaných kotelen slouží nový centrální dispečink, který byl také součástí projektu.

 • CZT Blansko

  Supervizor (technický dozor investora HARPEN ČR, s.r.o.) části MaR a elektro.Celkový instalovaný výkon 22 MWt , včetně zřízení centrálního dispečinku.

 • CZT Valašské Meziříčí

  Oponentura PD, technický dozor investora (HARPEN ČR, s.r.o.) a supervize – technologická část (dtto jako CZT Svitavy – navíc část komunikace a přenosu dat formou optické datové sítě). Celkový instalovaný výkon napájecí výměníkové stanice pára – teplá voda 42,15 MWt. Celková délka teplovodních rozvodů 16,2 km trasy s celkem 160 domovními předávacími stanicemi. Celá soustava je řízena z centrálního dispečinku.

  • Celková investice: 230 mil. Kč.
  • Rok uvedení do provozu: 2000.
  • Provozovatel tepelné soustavy: TEPLO Valašské Meziříčí, spol. s r. o.

  Zákazníci – odběratelé tepla celkem 43 smluvních odběratelů.

 • CZT Svitavy

  Příprava koncepce CZT - technická část, oponentura a kontrola projektové dokumentace – část elektro a MaR, supervize a technický dozor investora (HARPEN ČR, s.r.o.) – technologická část (strojní, stavební, elektro a MaR, vč. dálkového přenosu dat a kogenerační jednotky 65 kW). Nový energetický zdroj je o celkovém instalovaném tepelném výkonu 20,65 MWt. Celková délka rozvodů 5,7 km. Vybudováno bylo 46 objektových předávacích stanic.

Honig Engineering

Kontakt

Jan Honig

Projekční a inženýrská činnost

+420 602 640 634jhonig@seznam.cz

Lipinka 22
783 83

IČO: 63 09 56 11
DIČ: CZ6904165796

Top