HONIG Jan
Projekční a inženýrská činnost

Kontakt

Lipinka 22, 783 83 Lipinka

Mobil: +420 602 640 634
Mobil: +420 602 538 203

e-mail: jhonig@seznam.cz

IČO: 63 09 56 11
DIČ: CZ6904165796

Specializace

Průmyslová, energetická a teplárenská zařízení, měření a regulace, strojní technologie, kogenerační jednotky, obnovitelné zdroje, bioelektrárny a bioteplárny. Energetické audity, technický dozor investora.

Služby

 • Odborná konzultační a poradenská činnost
 • Vyřízení stavebních povolení a souvisejících náležitostí pro následnou realizaci stavby
 • Zpracování dokumentace projektů v rámci investičních akcí dotovaných z fondů EU, včetně výkonu samostatné manažerské činnosti
 • Výkon samostatného projektového manažera
 • Výkon samostatného technického dozoru investora
 • Zpracování dílčích částí stupňů projektové dokumentace
 • Odborná technická pomoc při uvádění energetických, teplárenských a průmyslových zařízení do provozu
 • Odborná technická pomoc ve fázi zkoušek zařízení
 • Koordinační činnost jednotlivých profesí při přípravě a následné realizaci investičních akcí
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení
 • Oprava stávající dokumentace a případné doplnění chybějících částí v souladu s platnou legislativou
 • Zpracování pasportizace technických zařízení a celků
 • Zpracování vstupních podkladů pro energetické audity, přípravy projektů a průkazy energetické náročnosti budov a ostatní nespecifikované související činnosti
Profil firmy   |   Služby   |   Reference   |   Kontakt   |   Autorizace a osvědčení
Mapa stránek