HONIG Jan
Projekční a inženýrská činnost

Kontakt

Lipinka 22, 783 83 Lipinka

Mobil: +420 602 640 634
Mobil: +420 602 538 203

e-mail: jhonig@seznam.cz

IČO: 63 09 56 11
DIČ: CZ6904165796

Specializace

Průmyslová, energetická a teplárenská zařízení, měření a regulace, strojní technologie, kogenerační jednotky, obnovitelné zdroje, bioelektrárny a bioteplárny. Energetické audity, technický dozor investora.

Reference

Výstavba TEPELNÉHO  ZDROJ  NA SPALOVANÍ  DŘEVNÍHO TUHÉHO  BIOPALIVA V TEPLÁRNĚ  RADVAŇ -  BANSKÁ BYSTRICA

Výkon odborného technického dozoru investora.

 • Celková investice: 100 mil. Kč.
 • Rok uvedení do provozu: 2011 - 2012
 • Investor: KA-Contracting ČR, s.r.o.

01

Oprava řídícího systému kotelny  objektových předávacích stanic CZT Odolena Voda

Výkon odborného technického dozoru investora.

02 03

04

Rekonstrukce kotelny a výměníkových stanic  Univerzita Karlova Praha – Karolinum

Výkon odborného technického dozoru generálního dodavatele.

05 06

07

Výstavba bioplynové stanice Pustějov v areálu firmy ZEMSPOL, a.s.

Výkon odborného technického dozoru investora.

Využití odpadního tepla FOSFA akciová společnost Břeclav

Výkon projekt manažera generálního dodavatele v rámci realizace energetického celku (výměníkové stanice, kogenerační jednotky, turbína, elektro, rozvody tepla a páry, objektové předávací stanice, komunikace a dispečink.

 • Celková investice: 48 mil. Kč.
 • Rok uvedení do provozu: 2010
 • Investor: FOSFA, a.s. Břeclav

BUKOCEL Hencovce (okr. Vranov nad Topĺou)

Výkon hlavního inženýra projektu, výkon projekt manažera generálního dodavatele v rámci rekonstrukce parního kotle K1.

 • Celková investice: 100 mil. Kč.
 • Rok uvedení do provozu: 2009
 • Investor: BUKOCEL HENCOVCE

Výstavba II. Stupně bioplynové stanice ve Velkých Albrechticích

Výkon odborného technického dozoru investora, odborné technické pomoci, výkon projekt manažera investora.

MAKRO Karlovy Vary

Odborný technický dozor investora fy. METRO (Anglická společnost) v rámci výstavby nového komplexu MAKRO v Karlových varech – investice cca 360 mil. Kč.

Pražská teplárenská a.s. výstavba záložního zdroje Krč

Výkon samostatného hlavního stavbyvedoucího generálního dodavatele. Investiční akce 90 mil. Kč. Rozsah – rekonstrukce 3 ks stávajících horkovodních kotlů, rozšíření stávajícího posilujícího zdroje v teplárně Krč o další 2 kotle + přemístění a repase 1 kotle LOOS, stavba nové části kotelny, rekonstrukce inženýrských sítí, stavební úpravy stávajících prostor a objektů, přístavby trafostanice 22/0,4 kV aj.

Teplofikace CZT (centrální zásobování teplem) města Nové Sedlo u Lokte

Výkon technického dozoru investora (ZDI).

Modernizace centrálního zásobování teplem města Přerov I. a II. etapa

Hlavní manažer stavby generálního dodavatele.

Realizace I. etapy – v roce 2006

 • Celková investice: 160 mil. Kč.
 • Rok uvedení do provozu: 2006.
 • Provozovatel tepelné soustavy: TEPLO Přerov, a.s.

Předmět realizace – realizováno celkem 5 okrsků, 4 centrální výměníkové stanice pára/voda, 107 objektových domovních předávacích stanic voda/voda s přípravou TUV (teplé užitkové vody), pro každý okrsek trubní rozvody bezkanálového vedení tepla (BVT) mezi centrálními výměníkovými stanicemi a jednotlivými domovními předávacími stanicemi.

Tato akce byla oceněna jako nejlepší realizovaný energetický projekt roku 2006 a byla jí udělena zlatá medaile a postoupila do mezinárodní soutěže ve Vídni.

08

Realizace II. etapy – proběhla v roce 2007.

CZT Nové Sedlo u Lokte

Technický dozor investora, koordinace a řízení individuálních, předkomplexních a komplexních zkoušek díla. Realizace díla v roce 2006 – 2007.

CZT Beroun – etapa II

Technická pomoc, koordinace a řízení individuálních, předkomplexních a komplexních zkoušek díla

09

METRA Blansko

Vypracování jednostupňové projektové (realizační) dokumentace částí elektro silnoproud a MaR nově realizovaných kotelen K1 a K2

Rekonstrukce a modernizace tepelného hospodářství a výstavba centrálně řízených kotelen Bratislava Ružinov

Vedení, kontrola a koordinace projektových, inženýrských a investorských týmů v procesu komplexní přípravy stavby, účast a podílení se na organizaci jednání s vlastníky bytů a nebytových prostor.

Výstavba CZT Ralsko Kuřivody – II. etapa

Výkon samostatného technického dozoru investora.

10 11

Rekonstrukce plynové kotelny v ul. Ruská Liberec

Výkon technického dozoru investora.

Krajková – rekonstrukce kotelny

Odborná technická pomoc v rámci vypracování realizační projektové dokumentace MaR a elektro.

KOTELNY BRNO

Vypracování místního provozního předpisu pro provoz kotelen „AKÁT", „Kolaříkova" a horkovodní předávací stanice „RUBÍN".

DELVITA Rudná u Prahy

Odborná technická pomoc, výkon technického dozoru a koordinační a řídící činnost v rámci akce „Výstavba centrálního skladu DELVITA v Rudné u Prahy".

CZT Jindřichův Hradec

Technická pomoc při vypracování nabídky na dodávku a montáž řídícího systému v rámci přípravy investiční akce „Modernizace vytápění v Jindřichově Hradci".

Výstavba CZT Višňová

Výkon samostatného technického dozoru investora.

MARSERVIS s.r.o. Chodov

Projektová dokumentace skutečného provedení elektro, měření a regulace a strojní části, konzultační a poradenská činnost v oblasti optimalizace provozu. Návrh doplňujícího zabezpečení provozovaných výměníkových stanic, vč. Vypracování realizační projektové dokumentace.

12 13

CZT Břeclav

Zajištění a odborný technický dozor nad zprovozněním trafostanice po výpadku el. Energie (po havárii), koordinace a řízení prací v rámci odstraňování následků havárie a vypracování návrhu provizorního technického řešení zabezpečení trafostanice.

CZT Břeclav

Odborná technická pomoc při stanovení koncepčního řešení PD MaR pro tepelný zdroj TH Břeclav a v rámci technického řešení zapojení výstupu kogeneračních jednotek KJ 1 a KJ2 a optimalizace provozu.

EVERSTAR s.r.o. Šumperk

Odborná technická pomoc v rámci realizace projektu rekonstrukce kotelny, včetně koordinace prací.

CZT Králův Dvůr

Poradenská a konzultační činnost dodavatelů elektro, měření a regulace, výkon technického dozoru.

Hotel Raspenava

Návrh a realizační projekt elektro, měření a regulace, výkon inženýrské činnosti a výkon technického dozoru.

Modernizace topných systémů Jihlava

Výkon inženýrské činnosti a výkon funkce technického dozoru.

CZT Rožmitál pod Třemšínem

Inženýrská a koordinační činnost v rámci výstavby pro dodavatele PLYNOTHERM s.r.o. Nové Sedlo u Lokte.

CZT Břeclav

Technická pomoc v rámci technického řešení zapojení výstupu KJ a optimalizace provozu CZT. Technická pomoc při stanovení koncepčního řešení PD MaR pro tepelný zdroj a návrh změn algoritmů řízení stávajících domovních předávacích stanic. Objednatel KOMTERM, a.s. Praha.

PVE Čierny Váh

Úprava realizačního projektu MaR a elektro silnoproud v rozsahu požadavků ITI Banská Bystrica.

CZT Světlá nad Sázavou

Zajištění inženýrské činnosti a výkonu technického dozoru investora.

Pasportizace kotelen

Samostatná činnost na pasportizaci kotelen pro fy. DMS a.s. Praha.

TRANSGASS, a.s.-  PRS (přečerpávací a regulační stanice zemního plynu) Velké Němčice

Výkon stavbyvedoucího gen. dodavatele MaR (Lavimont elektric)

CZT Děčín

Technická pomoc v rámci přípravy zakázky.

MORAVIAPRESS, a.s.

Samostatné práce na návrhu technického řešení a samostatné vypracování realizační projektové dokumentace elektro a MaR tepelného hospodářství. Odborná technická pomoc v rámci návrhu technického řešení modernizace řídícího systému výměníků spaliny/voda KATEC, DOTEC a VITS., výkon autorského dozoru.

Pražská teplárenská a.s.

Samostatné práce na návrhu technického řešení a samostatné vypracování realizační projektové dokumentace elektro a MaR v rámci rekonstrukce špičkových ohřívačů v teplárně Malešice. Předpokládané investiční náklady 6 – 7 mil. Kč/část elektro a MaR.

CZT Jáchymov

Technický dozor investora (HARPEN ČR, s.r.o.), příprava a realizace zakázky (technologická část).

Vybudovány 4 nové blokové a domovní teplovodní kotelny o celkovém instalovaném výkonu 3,36 MWt . Pro řízení těchto kotelen a 8 již provozovaných kotelen slouží nový centrální dispečink, který byl také součástí projektu.

14
Celkový pohled na zrekonstruovanou část

CZT Blansko

Supervizor (technický dozor investora HARPEN ČR, s.r.o.) části MaR a elektro.

Celkový instalovaný výkon 22 MWt , včetně zřízení centrálního dispečinku.

15
Celkový pohled na zrekonstruovanou část

BS Mozartova Olomouc

Samostatný návrh technického řešení domovní předávací stanice OPS, technický dozor investora.

DP METRO

Hlavní inženýr zakázky měření a regulace zabezpečovacího zařízení.

Ústav jaderného výzkumu Řež

Rekonstrukce vytápění, vč. ŘS a centrálního dispečinku – příprava zak. a výkon stavbyvedoucího generálního dodavatele.

ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, závod Kvasiny

Výroba automobilu ŠKODA SUPERB a ŠKODA Fabia – hlavní inženýr zakázky měření a regulace v rámci výstavby nového závodu. Výkon činnosti pro DMS a.s.  Praha.

CZT Zubří

Příprava zakázky a oponentura PD.

CZT Domažlice

Příprava zakázky – část technologická.

Lanatex Ivančice

Samostatný hlavní  stavbyvedoucí – dodávka a montáž technologické  části elektro a MaR, vč. řídícího systému (Lavimont Elektric s.r.o.).

CZT Valašské Meziříčí

Oponentura PD, technický dozor investora (HARPEN ČR, s.r.o.) a  supervize –  technologická část (dtto jako CZT Svitavy – navíc část komunikace a přenosu dat  formou optické datové sítě). Celkový instalovaný výkon napájecí výměníkové stanice pára - teplá voda 42,15 MWt. Celková délka teplovodních rozvodů 16,2 km trasy s celkem 160 domovními předávacími stanicemi. Celá soustava je řízena z centrálního dispečinku.

 • Celková investice: 230 mil. Kč.
 • Rok uvedení do provozu: 2000.
 • Provozovatel tepelné soustavy: TEPLO Valašské Meziříčí, spol. s r. o.

Zákazníci - odběratelé tepla celkem 43 smluvních odběratelů.

16
Celkový pohled na zrekonstruovanou část

CZT Sezimovo Ústí

Supervizor a technický dozor investora EFIS,a.s. - technologické části (strojní, elektro, měření a regulace, komunikace a centrální dispečink), oponentura PD a samostatné práce na PD MaR, technická pomoc v rámci zkušebního provozu. Optimalizace provozu z hlediska technicko – ekonomického, optimalizace měření tepla a optimalizace vyregulování systému CZT (obj. ENERGOINVEST, a.s. planá nad Lužnicí).

(celková cena investice 45 mil.Kč)

CZT  Větřní na Šumavě

Návrh a příprava koncepce technického řešení.

VAE Ostrava

Teplo města Kroměříž – posouzení celkového technického stavu a ekonomické vyhodnocení  stávajícího stavu CZT, návrh koncepce CZT s výhledem na 15 let.

CZT Svitavy

Příprava koncepce CZT - technická část,  oponentura a kontrola projektové dokumentace –  část  elektro a MaR, supervize a technický dozor  investora (HARPEN ČR, s.r.o.) – technologická část (strojní, stavební, elektro a MaR, vč. dálkového přenosu dat a kogenerační jednotky 65 kW). Nový energetický zdroj je o celkovém instalovaném tepelném výkonu 20,65 MWt. Celková délka rozvodů 5,7 km. Vybudováno bylo 46 objektových předávacích stanic.

17
Celkový pohled na zrekonstruovanou část

CZT Břeclav I. Etapa střed města a II. Etapa  „U splavu"

Supervize a technický dozor  investora (HARPEN ČR, s.r.o.) -  (celková cena investice 30 mil.Kč).

Mobilní kotelny v majetku AČR

Technik investiční výstavby, stavbyvedoucí generálního dodavatele.

CZT Votice

Technik investiční výstavby, stavbyvedoucí generálního dodavatele.

CZT Kralupy nad Vltavou

Technik investiční výstavby, stavbyvedoucí generálního dodavatele (celková cena investice 60 mil.Kč).

CZT Varnsdorf

Technik investiční výstavby, stavbyvedoucí generálního dodavatele.

CZT Rumburk

Technik investiční výstavby, stavbyvedoucí generálního dodavatele.

Fotogalerie

Profil firmy   |   Služby   |   Reference   |   Kontakt   |   Autorizace a osvědčení
Mapa stránek